'Sếp mới' gốc Việt ở Bank of America

22/11/2011
Tags: