Warren Buffett hé lộ về “quyết định trị giá 50 tỷ USD”

28/03/2012
Tags: